Mar
22
8:30 am
 
1:00 pm
Mar
26
8:30 am
 
11:00 am
Mar
28
2:00 pm
Mar
29
1:00 pm
Apr
02
8:30 am
Apr
04
2:00 pm
 
7:00 pm
Apr
09
8:30 am
Apr
10
3:30 pm
Apr
11
2:00 pm
Apr
13
7:30 pm
BENEDETTI ELSCHENBROICH GRYNYUK TRIO
Mike Lazaridis Theatre of Ideas
Apr
16
8:30 am
 
8:30 am
Apr
18
2:00 pm
Apr
24
1:00 pm
Apr
25
2:00 pm
May
01
1:00 pm
May
07
2:00 pm
May
09
9:30 am
 
2:00 pm
May
11
11:00 am
May
22
1:00 pm